جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 2.4ميليارد

6 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , درب از ساختمان, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 220ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 920ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 600ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 900تومان

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه نخست, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 270ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5تومان

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top