جستجوی ملک

خانه جهت اجاره در شیراز منطقه صدرا

رهن : 8ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, درب از حیاط, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 700ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.6ميليون

270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.1ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 710ميليون

2 خواب 284متر متر مربع

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه ارتش

قیمت کل : 400ميليون

309متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه ارتش

قیمت کل : 145ميليون

1 خواب 125متر متر مربع

سن بنا نوساز , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 161ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top