جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 25سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, نما بدون نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرصت شیرازی

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 5.5ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 30سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 787ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 25سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 882ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 25سال , سیستم نقشه دوبلکس, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : 480ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 30سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سرداران

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 20سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 2.18ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 10سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باسکول نادر

قیمت کل : 4.5ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top