جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه آیت الله غفاری

قیمت کل : 1.8ميليارد

2 خواب 440متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 90ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 3.45ميليارد

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه کلنگی, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 6.8ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.78ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه میدان امام حسین

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 50ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه یک طبقه, دو بر, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه خرم

قیمت کل : 800ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی, نما سنگ, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه امام خمینی

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top