جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 14.8ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما آجرنما, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط و ساختمان, نما آجرنما, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2.3ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 130ميليون اجاره : 1.25ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 180ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 20ميليون اجاره : 2.9ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2.296ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.8ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 350ميليون اجاره : 1ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top