جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

1 خواب 280متر متر مربع

سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه همکف, شرقی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 4.608ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.584ميليون

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه بولوار ایمان جنوبی

قیمت کل : 1ميليارد

5 خواب 285متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1.9ميليارد

170متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 110ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2.7ميليارد

8 خواب 270متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top