جستجوی ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 130ميليون

165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 13ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 60ميليون

3 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 15ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 180متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن,فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1.6ميليارد رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 140ميليون اجاره : 1.1ميليون

3 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top