جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه چمران

قیمت کل : 12.8ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

8 خواب

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , دو بر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.89ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 3.63ميليارد

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 12.8ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

8 خواب

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه هوابرد

قیمت کل : 1.65ميليارد

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.75ميليارد

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 1.05ميليارد

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.6ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 650ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top