جستجوی ملک

خانه جهت فروش در تهران

قیمت کل : 60ميليون

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 900ميليون

3 خواب 173متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه حافظیه

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه انوری

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه یک طبقه, جنوبی, نما تربانتن, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه حافظیه

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه حافظیه

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما آجر3سانت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه ادبجو

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه سه طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه فاطمیه

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوبلکس, جنوبی, نما آجر3سانت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : کارشناسي

200متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 148متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top