جستجوی ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه گردو

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 283متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند اوقافی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه شیمی گیاه

قیمت کل : 1.8ميليارد

6 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه مشیر

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 1.3ميليون

371متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 650ميليون

6 خواب 300متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه وصال

قیمت کل : 1.12ميليارد

3 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه اصلاح نژاد

قیمت کل : 390ميليون

4 خواب 230متر متر مربع

سن بنا 30سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نادر

رهن : 65ميليون اجاره : 50تومان

4 خواب 165متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 48ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top