جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 2.6ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

8 خواب 320متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 90ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.8ميليون

4 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط و ساختمان, نما آجرنما, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 5.5ميليارد

350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 140ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top