جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.963ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط و ساختمان, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 1.9ميليارد

4 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 2.5ميليارد

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 6ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 150ميليون

2 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 6.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 10.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 1.8ميليارد

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 11.4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top