جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

5 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 220ميليون رهن : 12ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , درب از ساختمان, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 650ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 1.18ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران-خ اقایی

رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه طبقه منزل, دو نبش, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه اعتمادی

رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 7.5ميليارد

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top