جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.5ميليارد

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.5ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 2.5ميليون

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, نما آجر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 80ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 250ميليون

3 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه مرودشت

قیمت کل : 3ميليارد

800متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما سرامیک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 3.5ميليارد

1200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سردخانه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارارتش

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

250متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 20سال , طبقه سردخانه, سیستم نقشه سردخانه, مرکزشهر, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سردخانه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 15ميليون اجاره : 3.5ميليون

200متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 12سال , طبقه سردخانه, سیستم نقشه سردخانه, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سردخانه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

140متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سردخانه, سیستم نقشه سردخانه, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top