جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 800ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , دو بر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 2.895ميليون

سن بنا 25سال , درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 720ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 800ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ارتش

قیمت کل : 320ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top