جستجوی ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 800ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

220متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 1.35ميليارد

600متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجرتراش, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 3.35ميليارد

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 180متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 370ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه کلنگی, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سردخانه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

300متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سردخانه, سیستم نقشه سردخانه, شرقی, نما ساندویج پانل, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.6ميليارد

1500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه مرودشت

قیمت کل : 3ميليارد

800متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما سرامیک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 3.5ميليارد

1200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سردخانه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارارتش

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

250متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 20سال , طبقه سردخانه, سیستم نقشه سردخانه, مرکزشهر, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top