جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 940ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 9ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.5ميليارد

5 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.25ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه کلنگی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 9.45ميليارد

350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 800ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

6 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 15.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, سه نبش, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 1.6ميليارد

4 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top