جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه بلوار مدرس

رهن : 1ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 35ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه 60 -, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 192ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 6سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 6سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 15ميليون اجاره : 600تومان

55متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 2ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه 60 -, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top