جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بیلانکوه

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 3ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جبار نائب

رهن : 15ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 7ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه زیرزمین, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه نشاط3

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه 80-, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه سپه

رهن : 5ميليون اجاره : 650تومان

40متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه بازارچه4

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

رهن : 25ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 15ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top