جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار ارتش

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه 3 طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 6ميليون اجاره : 600تومان

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 440ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 108متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 35ميليون اجاره : 700تومان

65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 200ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 600تومان

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top