جستجوی ملک

منزل مسکونی رهن واجاره جهت اجاره,رهن در شهرضا منطقه طالقانی کوچه برهان بعدازکوچه سبزواری

رهن : 6ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه خیابان حکیم نصرالله فرعی۲۰

رهن : 8ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 80ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 670تومان

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

15متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 70ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 670تومان

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سویت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top