جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 10متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه بلوار ولایت

رهن : 15ميليون اجاره : 600تومان

3 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صاحب الامر

رهن : 9ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 60ميليون اجاره : 650تومان

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top