جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 25ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه نیم طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 12ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

4 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 12ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران -چوگان

رهن : 30ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خونه ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 22متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 25ميليون اجاره : 700تومان

105متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه بلوار لاله(تهرانسر)

رهن : 60ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه 3, پشت, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top