جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانزاد شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 90ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 6ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 5ميليون اجاره : 650تومان

50متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

ارایشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 2.5ميليون اجاره : 650تومان

18متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 90ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 9ميليون اجاره : 700تومان

17متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 6ميليون اجاره : 600تومان

15متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 70ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در فردیس منطقه سه راه حافظیه

رهن : 55ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top