جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ادبیات

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه خیابان حکیم نصرالله فرعی۲۰

رهن : 8ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

منزل مسکونی رهن واجاره جهت اجاره,رهن در شهرضا منطقه طالقانی کوچه برهان بعدازکوچه سبزواری

رهن : 6ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 55ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 6ميليون اجاره : 650تومان

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 60ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب

سن بنا 25سال , دوبر, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 30ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 15متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 15ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top