جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 30ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 10ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سوئیت, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 55متر متر مربع

سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک باهنر

رهن : 7ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خ دانشگاه

رهن : 7ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بزرگراه حسین الهاشمی

رهن : 6ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 160متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top