جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 60ميليون اجاره : 630تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه نهم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد

رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 96متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, براصلی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 6ميليون اجاره : 600تومان

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه محصوری, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک نما, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 70ميليون اجاره : 700تومان

10متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

12متر متر مربع

کاربری تجاری و اداری, سن بنا , طبقه اول, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top