جستجوی ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 170ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

طبقه اول منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در اراک منطقه عباس آباد

قیمت کل : 300ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

40متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 70ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 75ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 8ميليون اجاره : 600تومان

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 25ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آزادی

رهن : 12ميليون اجاره : 700تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

15متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top