جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه اطلسی

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

3متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار عدالت

رهن : 70ميليون اجاره : 600تومان

130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهرراه پارامونت

قیمت کل : کارشناسي رهن : 6.5ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

50متر متر مربع

کاربری تولیدی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 150ميليون رهن : 2ميليون اجاره : 600تومان

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 110ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه پنج طبقه, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تربیت

رهن : 8ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

40متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 6ميليون اجاره : 650تومان

40متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 4سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

35متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه اداری, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top