جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 300ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, نما کامپوزیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عدالت شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 60ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 25ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی دانشگاه

رهن : 30ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 15ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب

سن بنا , طبقه +زیر زمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 15ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 86متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 58ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top