جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه چنچنه

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

سویت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 65متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

22متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 135ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 90ميليون اجاره : 700تومان

14متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 45ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top