جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چهارراه ذوالنوار

قیمت کل : 320ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

رهن : 3ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 35ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 127متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, نما سنگ, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شرقی - غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

اجاره : 700تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه چهارطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 100ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 10ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top