جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صدرا

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 116متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 110ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در شیراز منطقه قصردشت

اجاره : 700تومان

9متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه زیرزمین, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی

رهن : 35ميليون اجاره : 600تومان

3 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top