جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 250ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

55متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه سوم, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه قایمیه

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

کاربری تجاری, سن بنا , شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 85ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 30ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 30ميليون اجاره : 600تومان

3 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 70ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 25ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

طبقه دوم منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه زیرزمین, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top