جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

20متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 700تومان

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هرمزگان

رهن : 15ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه خانی آباد نو

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سند تكواحدي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره در تهران منطقه خانی آباد نو

رهن : 30ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره در تهران منطقه خانی آباد نو

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه شهرک شریعتی

رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 42متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سند تكواحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین فاز جی

رهن : 65ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top