جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

رهن : 15ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 10ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 80ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه روستای گچی

قیمت کل : 170ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

350متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

رهن : 5تومان اجاره : 600تومان

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 60ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه نیم طبقه پائین, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, دونبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top