جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

رهن : 25ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 12ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

انباری و کارگاهی جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 6ميليون اجاره : 650تومان

115متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل معالی اباد

رهن : 60ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 70ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

اتاق اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 7ميليون اجاره : 600تومان

12متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 25ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 1ميليون اجاره : 600تومان

12متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top