جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه رباط اول

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه رباط دوم

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه غرضی

رهن : 15ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

طبقه دوم منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, غربی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار و اداری جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

90متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top