جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 146متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صدرا

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

80متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 8ميليون اجاره : 700تومان

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد

رهن : 24ميليون اجاره : 600تومان

120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه زرین نعل قدوسی مقدم

رهن : 60ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 66متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 100ميليون اجاره : 600تومان

3 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 470ميليون رهن : 90ميليون اجاره : 600تومان

3 خواب 132متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صاحب الامر

قیمت کل : 750ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 700تومان

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 12ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top