جستجوی ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

رهن : 15ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 600تومان

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 4ميليون اجاره : 650تومان

18متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران-نیایش

رهن : 30ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما رومی, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه بلوار معلم

رهن : 5ميليون اجاره : 650تومان

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

رهن : 35ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

رهن : 30ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 4ميليون اجاره : 700تومان

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top