جستجوی ملک

ملک بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 35ميليون اجاره : 10ميليون

180متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلستان

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

1000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برق

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

400متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

6 خواب 600متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 15ميليون

11 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

8 خواب

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 35ميليون اجاره : 10ميليون

180متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلستان

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

1000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

150متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top