جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 40ميليون اجاره : 11ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 40ميليون اجاره : 10ميليون

85متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 45ميليون اجاره : 15ميليون

500متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 12ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

107متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

2 خواب 1200متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت -برخ بعثت

رهن : 100ميليون اجاره : 14ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه زرهی - شبان

قیمت کل : 5.5ميليارد رهن : 70ميليون اجاره : 11ميليون

10 خواب 360متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top