جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.55ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 11ميليون

600متر متر مربع

کاربری کانیهای غیره فلزی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما سیمان سفید, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 18سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 50ميليون اجاره : 13ميليون

5 خواب 300متر متر مربع

سن بنا 12سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 15ميليون

4 خواب 640متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

1 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب 400متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 15ميليون

25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 120ميليون اجاره : 13ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

220متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top