جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 7ميليون رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 200ميليون اجاره : 15ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

35متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 11ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در منطقه اطلسی

رهن : 120ميليون اجاره : 10ميليون

35متر متر مربع

سن بنا قدیمی , دو نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار سیبویه

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 15ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي مالكيت, ...

جزئیات ملک

برج جهت اجاره در کیش منطقه مسکونی " برج "

رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سیزدهم, دیددریا, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 15ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top