جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 40ميليون اجاره : 13ميليون

1 خواب 285متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 2سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده تهران

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه میدان ساعت

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه +زیر زمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 120ميليون اجاره : 12ميليون

3 خواب 142متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

2 خواب 40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 150ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه نخست, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 11.5ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top