جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه بازارهای تجاری

رهن : 20ميليون اجاره : 12ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 120ميليون اجاره : 12.5ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , طبقه نیم طبق اول, دو ممر, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در تهران منطقه تهران نو

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه خ خورشید

رهن : 80ميليون اجاره : 14ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

سن بنا 16سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 13ميليون

4 خواب 252متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 13ميليون

260متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top