جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

5 خواب 310متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

37متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه ستارخان

رهن : 80ميليون اجاره : 10ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 25سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 14ميليون

36متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

5 خواب

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 60ميليون اجاره : 10ميليون

600متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 100ميليون اجاره : 13ميليون

1200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top