جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اصلاح نژاد

رهن : 120ميليون اجاره : 11ميليون

125متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه دو دهنه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 14سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز-ارم

رهن : 80ميليون اجاره : 12ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه براصلی ساحلی غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 10.5ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

6 خواب

سن بنا 25سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 100ميليون اجاره : 14ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 150ميليون اجاره : 14.5ميليون

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top