جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 80ميليون اجاره : 15ميليون

240متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 110ميليون اجاره : 12ميليون

5 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 110ميليون اجاره : 12ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار سیبویه

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

2 خواب 53متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 110ميليون اجاره : 12ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

کاربری کارگاهی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 70ميليون اجاره : 11.5ميليون

24متر متر مربع

سن بنا , دونبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top