جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 40ميليون اجاره : 11ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 20ميليون اجاره : 10ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 20ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

255متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آذربایجان

رهن : 250ميليون اجاره : 13ميليون

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 60ميليون اجاره : 14ميليون

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

190متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 80ميليون اجاره : 14ميليون

370متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

330متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top