جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 1 اجاره : 1

1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوار جمهوری

رهن : 2 اجاره : 1

7 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 1 اجاره : 1

6 خواب 3 متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر خیابان بلوارجمهوری

رهن : 8 اجاره : 1

5 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 1 اجاره : 1

7 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 1 اجاره : 1

3 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 2 اجاره : 1

16 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 1 اجاره : 1

1 خواب 1 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 1 اجاره : 1

8 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 2 اجاره : 1

4 خواب

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top