جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 120ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 20ميليون اجاره : 14ميليون

320متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

57متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 6.3ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

57متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 200ميليون اجاره : 15ميليون

90متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.88ميليارد رهن : 120ميليون اجاره : 12ميليون

850متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما سرامیک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 80ميليون اجاره : 12ميليون

200متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 10سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

1050متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top