جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 16ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 72ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 100ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه صفاییه

رهن : 6ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امام حسین

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 9ميليون اجاره : 1.25ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امام حسین

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در یزد منطقه بلوار جمهوری

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در یزد منطقه صفاییه

قیمت کل : 490ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در یزد منطقه صفاییه

قیمت کل : 515ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top