جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه مدرس

رهن : 4ميليون اجاره : 1.25تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در یزد منطقه صفاییه

قیمت کل : 265ميليون

68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه صفاییه

رهن : 20ميليون اجاره : 650تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 5ميليون اجاره : 1.25تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در یزد

رهن : 75ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در یزد منطقه ازادشهر

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در یزد منطقه رزمندگان

قیمت کل : 210ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در یزد منطقه صفاییه

قیمت کل : 435ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در یزد منطقه صفاییه

قیمت کل : 390ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top