جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در یزد منطقه جمهوری

قیمت کل : 370ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در یزد منطقه صفاییه

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در یزد منطقه صفاییه

قیمت کل : 731ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه میدان امام علی

رهن : 5ميليون اجاره : 830تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه مدرس

رهن : 4ميليون اجاره : 1.25تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در یزد منطقه صفاییه

قیمت کل : 265ميليون

68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه صفاییه

رهن : 20ميليون اجاره : 650تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 5ميليون اجاره : 1.25تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در یزد

رهن : 75ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top