جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 3.96ميليارد

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 3.96ميليارد

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 6ميليارد

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 6.5ميليون

4 خواب 160متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه سروش جنگل

قیمت کل : 12.95ميليارد

4 خواب 370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 10.8ميليارد

4 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.7ميليارد

4 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در تهران منطقه تهرانسر

رهن : 400ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.782ميليارد

4 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.7ميليارد

4 خواب 160متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top