جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 8ميليارد

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 600ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 5ميليارد

4 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 3ميليارد

4 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

4 خواب 160متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در تهران منطقه مختاری شرقی

رهن : 240ميليون

4 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 4.5ميليارد

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 19.8ميليارد

4 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.75ميليارد

4 خواب 168متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در تهران منطقه تهرانچی

رهن : 80ميليون

4 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top