جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک غرب

قیمت کل : 14.4ميليارد

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک غرب

قیمت کل : 13.75ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 820ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 12ميليارد

4 خواب 802متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 1.1ميليارد

4 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 600ميليون اجاره : 15ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه خ بیانی ک هشت متری درختی

قیمت کل : 3.9ميليارد

4 خواب 156متر متر مربع

سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه شهرک غرب

قیمت کل : 9ميليارد

4 خواب 300متر متر مربع

سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 1.15ميليارد

4 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه سعادت آباد

قیمت کل : 13.44ميليارد

4 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top