جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شاپور

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه مختاری غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

15متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران

1 خواب

سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن, در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 1ميليارد

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران

1000متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در تهران منطقه شهرآرا

رهن : 250ميليون

3 خواب 85متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 18سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top