جستجوی ملک

دفتر کار جهت رهن, در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 1ميليارد

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران

1000متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در تهران منطقه شهرآرا

رهن : 250ميليون

3 خواب 85متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 18سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 55ميليون اجاره : 2.7ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 250ميليون

2 خواب 45متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شرقی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه سعادت آباد

قیمت کل : 3.78ميليارد

1 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top