جستجوی ملک

دفتر کار جهت دوم در تهران

2 خواب 7.07e+008متر متر مربع

سن بنا , طبقه علامه شمالی برج, سیستم نقشه 7000000, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 300ميليون

55متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه شهرک غرب

قیمت کل : 6.27ميليارد

1 خواب 114متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 2سال , طبقه هفتم, سیستم نقشه 8طبقه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه فرحزادی

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 14سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه سعادت آباد

قیمت کل : 1.6225ميليارد

2 خواب 55متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 17سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 7طبقه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه مطهری

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top