جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه منصور

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 159متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آخر صائب

قیمت کل : 840ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه 17 شهریور قدیم

قیمت کل : 820ميليون

186متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه کل, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه 17شهریور قدیم

قیمت کل : 808ميليون

147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه عجب دفتری

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه جدیری شمالی

قیمت کل : 830ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در تبریز منطقه جاده صوفیان

قیمت کل : 800ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 840ميليون

2 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه کوی سجادیه شمالی

قیمت کل : 800ميليون

167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه کوی نصر

قیمت کل : 847ميليون

2 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, شمالی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top