جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 820ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 840ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ارتش جنوبی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سه نبش, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستورجدید

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 119متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پایین تر از چهارراه مارالان

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه کوی گلکار

قیمت کل : 826ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منصور شمالی

قیمت کل : 800ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه منصور

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ وسفال, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه کوچه دلخون

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top