جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بزرگمهرجدید

قیمت کل : 812ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بزرگمهرجدید

قیمت کل : 812ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه رضا نژاد

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ویلاشهر

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه رضا نژاد

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ویلاشهر

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شرقی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه بازار

قیمت کل : 807ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه بازار

قیمت کل : 807ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top