جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه الهیه

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه یازدهم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ارتش جنوبی

قیمت کل : 370ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه زارع

قیمت کل : 380ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه میرداماد

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 18 متری بیلانکوه

قیمت کل : 360ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 18 متری بیلانکوه

قیمت کل : 360ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه فدک

قیمت کل : 400ميليون

87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه فدک

قیمت کل : 400ميليون

87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top