جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه خیابان جدیری

قیمت کل : 350ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه تپلی باغی

قیمت کل : 360ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه تپلی باغی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه تپلی باغی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 360ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, شمالی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 360ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, شمالی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه الهیه

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه یازدهم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه الهیه

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه یازدهم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه زارع

قیمت کل : 380ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه زارع

قیمت کل : 380ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top