جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه روبروی ترمینال قدیم

قیمت کل : 350ميليون

138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, دو نبش شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه طالقانی

قیمت کل : 400ميليون

122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه خیابان امام

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رضانژاد

قیمت کل : 385ميليون

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه مارالان پایین تر از فدک

قیمت کل : 360ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان باغشمال جدید

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان منصور

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه باغ گلستان

قیمت کل : 350ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top