جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره در کیش منطقه بلواراندیشه

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش منطقه پرشین

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش منطقه مرجان

اجاره : 10ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 12.5ميليون اجاره : 12.5ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه صنعتی و انبار

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

اداری جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری و نمایشگاهی, سن بنا 4سال , طبقه 0, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

اداری جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری و نمایشگاهی, سن بنا 4سال , طبقه 0, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, درب از حیاط و ساختمان, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

1 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه بازارچه گلستان

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top