جستجوی ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 850ميليون

5 خواب 500متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه خیابان نادر

قیمت کل : 220ميليون

5 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 698ميليون

5 خواب 240متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 20ميليون اجاره : 3.7ميليون

5 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 330ميليون

5 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 17سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.376ميليارد رهن : 15ميليون اجاره : 5ميليون

5 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : کارشناسي

5 خواب 450متر متر مربع

کاربری ت . م . ا, سن بنا 25سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 650ميليون

5 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.428ميليارد

5 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه نبی اکرم

قیمت کل : 600ميليون

5 خواب 302متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top