جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه چمران

رهن : 250ميليون اجاره : 12ميليون

5 خواب 700متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه میدان سنگی خ عرفان منش

قیمت کل : 3ميليارد

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 6.26ميليون

5 خواب 280متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.8ميليارد

5 خواب

سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 250ميليون اجاره : 12ميليون

5 خواب 950متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , طبقه نخست, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه چمران

رهن : 120ميليون اجاره : 12ميليون

5 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : کارشناسي

5 خواب 320متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

5 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 1.6ميليارد

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.55ميليارد

5 خواب 359متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top