جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 16.5ميليارد

5 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه تحویلی

قیمت کل : 880ميليون

5 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه 2.5 طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه لاله

قیمت کل : 2.2ميليارد

5 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه 2 طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 3.5ميليارد

5 خواب 137متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 7.5ميليارد

5 خواب 460متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 1.32ميليون

5 خواب

سن بنا 30سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 5.5ميليارد

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 7.395ميليارد

5 خواب 435متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهاردهم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 3.8ميليون

5 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

5 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top