جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 3.282ميليارد

18 خواب

سن بنا 25سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 4 راه سرباز

اجاره : 20ميليون

18 خواب 1080متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

18 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آموزشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

18 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آموزشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 4 راه خیرات

رهن : 25ميليون اجاره : 15ميليون

18 خواب 460متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول و سوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آموزشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 4 راه خیرات

رهن : 25ميليون اجاره : 15ميليون

18 خواب 460متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول و سوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

18 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 4 راه سرباز

اجاره : 20ميليون

18 خواب 1080متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 4 راه سرباز

اجاره : 20ميليون

18 خواب 1080متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی اباد

قیمت کل : 3.6ميليارد

18 خواب 39متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top