جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت شرقی

قیمت کل : 18ميليارد

18 خواب 1300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 50ميليارد

18 خواب 2500متر متر مربع

کاربری آموزشگاهی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه دروازه کازرون

قیمت کل : 2.3ميليارد

18 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : کارشناسي

18 خواب 593متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

18 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top