جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 1 - تجریش

18 خواب 700متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 100سال , طبقه کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 0 - سعادت آباد

18 خواب 822متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه در کل, شمالی, نما سایر, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 3 - جردن

18 خواب 780متر متر مربع

سن بنا 21سال , طبقه در کل, شمالی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 3 - دروس

قیمت کل : 12ميليارد

18 خواب 810متر متر مربع

سن بنا 255سال , طبقه در کل, جنوبی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 3 - ظفر

قیمت کل : 10.6ميليارد

18 خواب 1100متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 20سال , طبقه در کل, شمالی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 1 - میدان نوبنیاد

قیمت کل : 12ميليارد

18 خواب 900متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 23سال , طبقه در کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 2.898ميليارد

18 خواب 690متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه مختلف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 3 - دروس

قیمت کل : 12ميليارد

18 خواب 810متر متر مربع

سن بنا 255سال , طبقه در کل, جنوبی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - پارک ملت

رهن : 150ميليون اجاره : 60ميليون

18 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 1/2/3, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - فاطمی

قیمت کل : 6.084ميليارد

18 خواب 780متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه در کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top