مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 3 - دروس

قیمت کل : 12ميليارد

18 خواب 810متر متر مربع

سن بنا 255سال , طبقه در کل, جنوبی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - پارک ملت

رهن : 150ميليون اجاره : 60ميليون

18 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 1/2/3, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - فاطمی

قیمت کل : 6.084ميليارد

18 خواب 780متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه در کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - ولیعصر

رهن : 150ميليون اجاره : 60ميليون

18 خواب 840متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه در کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 14.16ميليارد

18 خواب 1416متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه در کل, جنوبی, نما کامپوزیت, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 1 - میدان نوبنیاد

قیمت کل : 13.8ميليارد

18 خواب 900متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 20سال , طبقه در کل, شمالی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 4 - شمس آباد

قیمت کل : 10.56ميليارد

18 خواب 1260متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 25سال , طبقه در کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 4 - ازگل

قیمت کل : 9.996ميليارد

18 خواب 970متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه در کل, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 4 - ازگل

قیمت کل : 9.996ميليارد

18 خواب 970متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه در کل, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - فاطمی

رهن : 1.2ميليارد

18 خواب 780متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه مختلف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top