جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 680ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه مغازه, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 680ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 680ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 680ميليون

2 خواب 136متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 680ميليون

3 خواب 174متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 692ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 700ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 700ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه شهرک قدس

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در کاشان

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 310متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top