خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 650ميليون

5 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 650ميليون

280متر متر مربع

سن بنا قدیمی , دو بر, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 690ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 650ميليون

500متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد- مجتمع حافظ

قیمت کل : 700ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 670ميليون

45متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

انبار جهت فروش در شیراز منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 700ميليون

400متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چهار راه فرگاز

قیمت کل : 660ميليون

6 خواب 343متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر تراش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top