جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 660ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, غربی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 700ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چوگان

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه تک واحدی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه شیخ فضل الله نوری

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه یک طبقه, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ابوالفتحخانی

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top