جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 680ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 656ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما رومی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شرقی, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 670ميليون

1 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 675ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, دو نبش جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 656ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 680ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در منطقه بعثت

قیمت کل : 656ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top