جستجوی ملک

تجاری جهت فروش در منطقه چهارراه گمرک

قیمت کل : 700ميليون

200متر متر مربع

کاربری ورزشی, سن بنا 20سال , طبقه +زیر زمین, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 672ميليون

3 خواب 168متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, نما آجر تراش, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 660ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 680ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, شمالی جنوبی غربی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top