جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 675ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 675ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 675ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 675ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ابریشمی

قیمت کل : 675ميليون

4 خواب 198متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 675ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 662ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top