جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه چهارطبقه, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران - آقایی

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 660ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 660ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 675ميليون رهن : 35ميليون

3 خواب 80متر متر مربع

کاربری کلنگی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 680ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 680ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top