جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 650ميليون

1 خواب 74متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 690ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه 11 طبقه, شمالی - شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 693ميليون

3 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 695ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوازدهم, شمالی شرقی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه 8طبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه امام خمینی

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه میدان امام حسین

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 700ميليون

225متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سنگ, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top