جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار میرزای شیرازی

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب 223متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 212متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 650ميليون

5 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 251متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - خ صفایی

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - شهرک مهدیه

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top