جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب 199متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 650ميليون

140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه همکف, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 650ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , جنوبی - غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 650ميليون

سن بنا , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 658ميليون

3 خواب 183متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 660ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 660ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top