جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه حدفاصل هوابرد

قیمت کل : 680ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 680ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه ستارخان

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 6, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 684ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه زرگری

قیمت کل : 660ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 689ميليون

1 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top