جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 680ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه خان زنیان

قیمت کل : 650ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 660ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 678ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 690ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top