جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه سجاد

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 675ميليون

4 خواب 225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 675ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 680ميليون

3 خواب 184متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 176متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 700ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 653ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 687.5ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 650ميليون

15متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه نیم‌دوبلکس, دوبر, نما ندارد, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top