جستجوی ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 650ميليون

150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی - شرقی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه ششم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 675ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 670ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه کوی لاله

قیمت کل : 700ميليون

سن بنا , سه نبش, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه دوم, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top