جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 650ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 650ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 650ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 650ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 680ميليون رهن : 200ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 86متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 680ميليون

1 خواب 86متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top