جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 700ميليون

800متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 700ميليون

800متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 700ميليون

800متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت رهن در شیراز منطقه دانش آموز

رهن : 700ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 15سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه سوئیت, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 700ميليون

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 700ميليون

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 700ميليون

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت رهن,فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 4.5ميليارد رهن : 700ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 700ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top