جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 700ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 700ميليون

3 خواب 275متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 750ميليون

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, دو بر, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 750ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 700ميليون

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 750ميليون

8 خواب 830متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 700ميليون

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 700ميليون

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 700ميليون اجاره : 10تومان

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 750ميليون

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top