جستجوی ملک

درمانگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شریف آباد

رهن : 700ميليون

450متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه برخیابان قم آباد

رهن : 700ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شریف اباد

رهن : 700ميليون

500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 700ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 750ميليون

2 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 700ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه همت شمالی

رهن : 750ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 750ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 700ميليون

103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 700ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top