جستجوی ملک

رستوران و چایخانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 700ميليون اجاره : 8ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

رستوران و چایخانه جهت اجاره,رهن در منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 700ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن, در تهران منطقه 3

رهن : 700ميليون

274متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 28ميليارد رهن : 700ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت رهن,فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 4.5ميليارد رهن : 700ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 700ميليون

10 خواب 500متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 25سال , طبقه زیرزمین, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در مشهد منطقه مناطق دیگر

رهن : 700ميليون

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه ششم, نما کامپوزیت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 700ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top