جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 700ميليون اجاره : 7ميليون

575متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 700ميليون اجاره : 50ميليون

670متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 700ميليون

450متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 700ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 700ميليون

6 خواب 420متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 26سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 700ميليون

6 خواب 420متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 700ميليون اجاره : کارشناسي

420متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 700ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

درمانگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شریف آباد

رهن : 700ميليون

450متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه برخیابان قم آباد

رهن : 700ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top