جستجوی ملک

دفتر کار جهت رهن, در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 1ميليارد

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 1ميليارد

3 خواب 235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 1ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 1ميليارد اجاره : 40ميليون

600متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 1ميليارد

4 خواب 1000متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 1.2ميليارد

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 1ميليارد

3 خواب 235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 1.2ميليارد

3 خواب 255متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 10.2ميليارد رهن : 1ميليارد اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 1.2ميليارد

3 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top