جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 1ميليارد اجاره : 30ميليون

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 32.4ميليارد رهن : 1ميليارد اجاره : 80تومان

سن بنا نوساز , نما رومی, سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 1ميليارد اجاره : 4ميليون

500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 1ميليارد اجاره : 20ميليون

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 1ميليارد اجاره : 20ميليون

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 27ميليارد رهن : 1ميليارد اجاره : 20ميليون

سن بنا نوساز , سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 1ميليارد

230متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 1ميليارد

4 خواب 284متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان

رهن : 1ميليارد

4 خواب

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان

رهن : 1ميليارد

4 خواب

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top