جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 15ميليون رهن : 1ميليارد اجاره : 40ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 1ميليارد اجاره : 50تومان

370متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 1.2ميليارد

سن بنا 30سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 15ميليارد رهن : 1ميليارد اجاره : 40ميليون

750متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 1.2ميليارد

5 خواب 1100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 1.2ميليارد

6 خواب 1100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 1.2ميليارد

5 خواب 400متر متر مربع

سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 1.2ميليارد

5 خواب 420متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 16ميليارد رهن : 1ميليارد اجاره : 40ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top