جستجوی ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 1

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 1

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه تریبلکس, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 1

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه بربلوارجمهوری

رهن : 1

1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 1

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 1

3 خواب 2 متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قذوسی غربی

رهن : 1

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 1

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 1

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top