جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 25ميليون اجاره : 8ميليون

55متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 25ميليون اجاره : 8ميليون

50متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل معالی آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 9ميليون

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top