جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 60ميليون اجاره : 9ميليون

170متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه املاک بوده, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

34متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 3.2ميليارد اجاره : 9ميليون

26متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top