جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 70ميليون اجاره : 9ميليون

53متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبارموادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

550متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

فست فود جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 60ميليون اجاره : 9ميليون

88متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 25ميليون اجاره : 8ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

فست فود جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 40ميليون اجاره : 9ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فخرآباد

رهن : 60ميليون اجاره : 8ميليون

160متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 715ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

130متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

42متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top