جستجوی ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 60ميليون اجاره : 9ميليون

9 خواب 700متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه هنگ

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, نما رومی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه فرهنگشهر

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

700متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 20ميليون اجاره : 9ميليون

360متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top