جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 8.5ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

105متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 8.5ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 8.5ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, نما رومی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

3 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 200ميليون اجاره : 9ميليون

6 خواب 385متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top