جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فلکه رودکی

رهن : 10ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه کل, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 8.5ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 8.5ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برخیابان جهادسازندگی

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

12 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 40ميليون اجاره : 9ميليون

500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 70ميليون اجاره : 8ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برمیدان ابوالکلام

رهن : 30ميليون اجاره : 8.5ميليون

171متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 43متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top