جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان گلستان

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 8.5ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلستان

رهن : 50ميليون اجاره : 8.5ميليون

70متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 235ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

4 خواب 280متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوپری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

رهن : 100ميليون اجاره : 8.5ميليون

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

اموزشی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 9ميليون

5 خواب 750متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

160متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

74متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.55ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top