جستجوی ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 70ميليون اجاره : 8ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه سنگی

رهن : 70ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 70ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نیایش

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 8.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

طبقه دوم منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 8.5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 8.5ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 8.5ميليون

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش, نما رومی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top