جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه گوهردشت

قیمت کل : 100ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 340ميليون

سن بنا , سند قولنامه تنفيذ شده, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 600ميليون

سن بنا , سند قولنامه تنفيذ شده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 735ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 940ميليون

سن بنا , سند قولنامه تنفيذ شده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top