جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 8 اجاره : 3

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه رحمت آباد

قیمت کل : 2

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2 رهن : 1 اجاره : 7

1 متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 2 اجاره : 2

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 1

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 7

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 24سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 6

1 خواب 4 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 1 اجاره : 2

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top