جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 70ميليون اجاره : 4.2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه حسینی الهاشمی

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 7طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 2.7ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 13.475ميليارد

3 خواب 245متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 300ميليون اجاره : 40ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 3.96ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 500ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, سیستم نقشه تک واحدی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 300ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top