جستجوی ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 5.98ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 6.162ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 6.384ميليارد

3 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 6.475ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 7ميليارد

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 7.02ميليارد

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 7.575ميليارد

304متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 7.88ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 7.905ميليارد

93متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 8ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top