جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی_نوری زاده

قیمت کل : 4.6ميليارد

150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

600متر متر مربع

کاربری سلولزی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما البوندی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه دینکان

قیمت کل : 4.72ميليارد

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در اصفهان منطقه خانه اصفهان

قیمت کل : 9ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه زیر زمین, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند 6 دانگ تك برگي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در اصفهان منطقه خانه اصفهان

قیمت کل : 30ميليارد

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند 6 دانگ تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 11.4ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 4.9ميليارد

4 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 2.7ميليارد

3 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 6.05ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 4.7ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top