جستجوی ملک

خانه جهت اجاره در شیراز منطقه نارون

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

8 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برخیابان ساحلی غربی

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

8 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 40ميليون

8 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 3.9ميليارد

8 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 16ميليون

8 خواب 520متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

باغ جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 1.6ميليارد

8 خواب 1050متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 1.5ميليارد اجاره : 1ميليون

8 خواب 540متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 12.5ميليارد

8 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, دو بر, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 350ميليون اجاره : 35ميليون

8 خواب 300متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 350ميليون اجاره : 35ميليون

8 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top