جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

6 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 5ميليارد

6 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , درب از حیاط, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

6 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, نما اجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 20 متری سینما سعدی

قیمت کل : 6ميليارد

6 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران - کمیل

قیمت کل : 7ميليارد

6 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه دوطبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران - آقایی

رهن : 500ميليون اجاره : 8.5ميليون

6 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 3.65ميليارد

6 خواب 345متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 500ميليون اجاره : 8.5ميليون

6 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 4.38ميليارد

6 خواب 380متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 7.65ميليارد

6 خواب 250متر متر مربع

کاربری کلنگی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top