جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک پرواز

قیمت کل : 1.75ميليارد

3 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, نما اجر, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.33ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.782ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 375ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خاکشناسی

قیمت کل : 7.6ميليارد

3 خواب 181متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 1ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 400ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دوکله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 350ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دوکله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 2.7ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 2.45ميليارد

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی غربی, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top