جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برمیدان علم-ساحلی غربی

رهن : 500ميليون اجاره : 35ميليون

17 خواب 1200متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 30سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.825ميليارد

17 خواب 36متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فخراباد

قیمت کل : کارشناسي

17 خواب

سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 150ميليون اجاره : 21ميليون

17 خواب

سن بنا 20سال , طبقه زیرزمین, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 4.094ميليارد

17 خواب 178متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 850ميليون

17 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 70ميليون اجاره : کارشناسي

17 خواب

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در شیراز منطقه زند

رهن : 15ميليون اجاره : 3تومان

17 خواب 210متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در شیراز منطقه زند

رهن : 15ميليون اجاره : 3تومان

17 خواب 210متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در شیراز منطقه زند

رهن : 15ميليون اجاره : 3تومان

17 خواب 210متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top