جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه صدرا بلوار حافظ

قیمت کل : 1.55ميليارد

16 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 12ميليارد

16 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 9ميليارد

16 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 2.8ميليارد

16 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 7.35ميليارد

16 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز

16 خواب 209متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 150ميليون اجاره : 18ميليون

16 خواب 710متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه برق

قیمت کل : 2.295ميليارد

16 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.7ميليارد

16 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

16 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top