جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 160ميليون

14 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 2.2ميليارد

14 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.1ميليارد

14 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.443ميليون

14 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 230ميليون

14 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

14 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه 140 رهن کامل هم میده, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 4ميليارد

14 خواب 26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , سند اداري, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 130ميليون

14 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : کارشناسي

14 خواب 392متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب 400متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top