جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک پرواز

قیمت کل : 900ميليون

13 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 820ميليون

13 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه ششم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 530ميليارد

13 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

13 خواب 360متر متر مربع

کاربری اداری تجاری, سن بنا 21سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 15تومان

13 خواب 800متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

13 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

رهن : 100ميليون اجاره : 15تومان

13 خواب 400متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 700ميليون

13 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 190ميليون

13 خواب

سن بنا 10سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 2.2ميليارد

13 خواب

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top