جستجوی ملک

خانه کلنگی فروش جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 21.5ميليارد

12 خواب 500متر متر مربع

کاربری کلنگی, سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 35ميليارد

12 خواب 750متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 130ميليارد

12 خواب

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

خانه دربست فروش جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 22.05ميليارد

12 خواب 490متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , دو بر, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 7.8ميليارد رهن : 70ميليون اجاره : 12ميليون

12 خواب

سن بنا 30سال , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فخراباد

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

12 خواب

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه شاهزاده بیگم

قیمت کل : 320ميليون

12 خواب

سن بنا 15سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 780ميليون

12 خواب

سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در شیراز

رهن : 3ميليارد

12 خواب 520متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 16سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 15.6ميليارد رهن : 70ميليون اجاره : 19ميليون

12 خواب 600متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , دو بر, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top