جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, درب از ساختمان, نما سنگ و اجر, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 940ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ و اجر, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار بهشتی

رهن : 70ميليون اجاره : 5.5ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر - سجادیه سیمان

رهن : 110ميليون اجاره : 1.6ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 2.3ميليارد

1 خواب 87متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 1.4ميليارد

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی - پوربیرک

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 230ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 200ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top