جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار سادات

قیمت کل : 875ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 820ميليون

13 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه ششم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرصت شیرازی

قیمت کل : 830ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 740ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک پرواز

قیمت کل : 900ميليون

13 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوارسردارن

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.54ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, درب از ساختمان, نما سنگ و اجر, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 940ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ و اجر, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.1ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top