جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار سرداران

رهن : 120ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه سوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 1ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : کارشناسي

2 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 370ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 375ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

65متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 320ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 70ميليون اجاره : 6.5ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top