جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 70ميليون اجاره : 6.5ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 820ميليون

13 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه ششم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک پرواز

قیمت کل : 900ميليون

13 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 370ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 7.5ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 200ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 12ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چوگان

رهن : 100ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 280ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 320ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top