جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک پرواز

قیمت کل : 900ميليون

13 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 940ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ و اجر, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی - زاگرس شرقی

قیمت کل : 950ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 950ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 900ميليون

1 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 900ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 900ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 900ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 950ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top