جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 790ميليون

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 800ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه همکف, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه خالد آباد

قیمت کل : 800ميليون

1000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمال شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی - بلوار صلح

قیمت کل : 800ميليون

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار سیبویه

قیمت کل : 800ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 800ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 790ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 775ميليون

1 خواب 69متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 790ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی غربی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top