جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 740ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 750ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , دونبش, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 720ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, دونبش, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار تخت جمشید

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, درب از حیاط, نما کنیتکس, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 730ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پل پیرنیا

قیمت کل : 750ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پل پیرنیا

قیمت کل : 750ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار سرداران

قیمت کل : 750ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 18سال , طبقه همکف, سند بدون سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه بلواری رازی

قیمت کل : 750ميليون رهن : 150ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 750ميليون

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top