جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 650ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 650ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 650ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مدرس

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 670ميليون

1 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top